Introduktion

MiTek Industries, Inc. och dess dotterbolag (”MiTek”, ”företag”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) respekterar din integritet och är fast beslutna att skydda din integritet i samband med deras insamling av personuppgifter. Denna Sekretesspolicy innehåller viktig information om deras integritetspraxis och de val som den erbjuder individer med avseende på deras personuppgifter. Om du förser oss med personuppgifter medger du att du har läst, förstår och accepterar de sekretessrutiner som sammanfattas i denna Sekretesspolicy.

Omfattning

Denna Sekretesspolicy gäller vår insamling och användning av personuppgifter som vi kan insamla på olika sätt, inklusive genom: din användning av den här webbplatsen och de webbplatser som anges i Förteckning A (tillsammans, ”Webbplatserna” och var och en en ”Webbplats” ); information som erhållits i samband med ditt köp av produkter eller tjänster eller vårt köp av produkter eller tjänster från dig; information erhållen i samband med din ansökan eller anställning; information från evenemang du deltar i; och våra mobila applikationer.

Typer av data vi samlar in

När vi använder termen ”personuppgifter” i denna Sekretesspolicy menar vi information som identifierar eller kan användas för att identifiera en individ. Personuppgifter inkluderar inte information som har anonymiserats eller avidentifierats eller, i vissa fall, information som är allmänt tillgänglig.

Vi kan komma att samla in personuppgifter: från dig (till exempel när du beställer en produkt eller tjänst, fyller i ett formulär, kontaktar oss, registrerar ett konto, ansöker om ett jobb eller registrerar dig för ett nyhetsbrev); från din arbetsgivare; från offentligt tillgängliga uppgifter; och på automatiserade sätt när du besöker eller använder våra produkter eller tjänster på någon webbplats eller interagerar med våra online-annonser.

Följande ger exempel på de uppgifter vi samlar in från dig och hur vi använder dessa uppgifter:

Kontoregistrering – Vi kan samla in ditt namn och kontaktuppgifter när du skapar ett konto. Vi samlar också in information om de åtgärder som du utför när du är inloggad på ditt konto. Vi har ett legitimt intresse av att tillhandahålla kontorelaterade funktioner till våra användare. Konton kan användas för att spåra beställningar, spåra supportärenden [infoga andra syften med konton].

Ljud- och videoinspelningar – Vi kan samla in ljud- och videoinformation som du skickar in, som spelas in via våra övervakningskameror på vår egendom eller som fångas spelas in under supportsamtal. Vår användning av inspelningar som du skickar in baseras på ditt samtycke. Vi har ett legitimt intresse av att säkerställa säkerheten för våra fastigheter och kvaliteten på våra produkter och tjänster.

Kundinformation – Vi samlar in namn och kontaktuppgifter för våra kunder och deras anställda som vi kan komma att interagera med. Vi kan behandla denna information för att utföra vårt avtal med kunden. Vi har också ett legitimt intresse av att kontakta våra kunder och kommunicera med dem gällande normal affärsadministration såsom projekt, tjänster och fakturering.

Kundtjänst/feedback – Om du ger oss feedback eller kontaktar oss för support samlar vi in ditt namn och e-postadress, liksom allt annat innehåll som du skickar till oss, för att kunna svara. Om du kontaktar oss för kundsupport kan vi också be dig att tillhandahålla information om din dator eller om de problem du försöker lösa. Vi har ett legitimt intresse av att ta emot och agera på din feedback eller ditt problem. Under vissa omständigheter kan vi behandla denna information för att kunna utföra vårt avtal med dig.

Avståndsinformation – När du använder våra webbplatser eller mobilapplikationer kan vi samla in din plats från GPS, Wi-Fi och/eller mobilteknik i din enhet för att bestämma din plats. Vi har ett legitimt intresse av att förstå våra användare och tillhandahålla skräddarsydda tjänster. I vissa sammanhang baseras vår användning också på ditt samtycke till att tillhandahålla oss med geografisk platsinformation.

Webbinteraktioner – När du använder våra webbplatser och tjänster som tillhandahålls via webbplatserna kan vi automatiskt samla in information med hjälp av cookies och liknande tekniker, såsom:

 • din webbläsartyp och ditt operativsystem;
 • webbplatssidor du visar;
 • länkar du klickar på;
 • din IP-adress;
 • platsen från vilken du besöker vår webbplats;
 • datum och tid för ditt besök på vår webbplats;
 • din internetleverantör;
 • webbplatsen du besökte innan du kom till vår webbplats;
 • antalet länkar du klickar på på webbplatsen;
 • sidorna du tittade på på webbplatsen;
 • vissa sökningar/förfrågningar som du utförde via vår produkt(er) och/eller webbplats(er); och
 • mobila enhetsidentifierare som IMEI och enhets-ID.

Vi har ett legitimt intresse av att vår webbplats fungerar effektivt, övervakar våra nätverk och övervakar besökarna på våra webbplatser. Där det krävs enligt lag baserar vi användningen av cookies från tredje part och liknande spårningsteknik på samtycke.

Mobila enheter – För användare av våra mobilapplikationer kan vi använda mobilanalysprogramvara. Denna programvara kan registrera uppgifter som hur ofta du använder applikationen, de händelser som inträffar i applikationen, aggregerad användning, prestandadata och varifrån applikationen laddades ner. Vi har ett legitimt intresse av att identifiera unika besökare och att förstå hur användare interagerar med oss på sina mobila enheter.

Nyhetsbrev – När du registrerar dig för en av våra e-postlistor samlar vi in din e-postadress eller postadress. Om du får ett nyhetsbrev från oss kan vi använda vissa verktyg för att fånga upp data relaterade till när du öppnar vårt meddelande, klickar på eventuella länkar eller banners som det innehåller och gör inköp. Vi har ett legitimt intresse av att dela information om våra produkter eller tjänster och förstå hur du interagerar med vår kommunikation till dig. Under vissa omständigheter baseras vår insamling av information på ditt samtycke.

Online-forum – Om du använder forum som tillhandahålls av oss eller andra kan all information du skickar samlas in och användas av andra. Vi är inte skyldiga att övervaka dessa offentliga forum och vi tar inget ansvar för säkerhet eller konfidentialitet för all information som publiceras på sådana forum. Vår användning av din information som tillhandahålls till forum baseras på ditt samtycke.

Beställningar – Vi samlar in ditt namn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer och kreditkortsnummer när du gör en beställning. Vi använder dina uppgifter för att utföra vårt avtal för att förse dig med produkter eller tjänster.

Anställning – Om du ansöker för ett jobb eller blir anställd samlar vi in personuppgifter som är nödvändiga för att behandla din ansökan eller utföra vårt anställningsavtal. Detta kan bland annat inkludera ditt skatteidentifieringsnummer, födelsedatum eller, i vissa länder, din religion. Vi kan samla in din utbildnings- eller anställningshistorik för att utvärdera dig för en position eller din bank- eller kreditkontoinformation för att betala eller ersätta dig. På vissa platser kan vi ha samlat in en algoritm från en fingertoppsskanning eller så har vi samlat in biometrisk eller liknande uppgifter för att utföra vårt anställningsavtal. Anställdas användning av företagssystem kan också övervakas av säkerhetsskäl. Vi kan också ha videokameror på en viss plats av säkerhetsskäl.

Information om jobbansökningar kan samlas in av oss direkt via en webbplats, personligen eller via e-post. Om du är bosatt i Kalifornien (USA), se även Kaliforniens meddelande om insamling av personuppgifter för arbetssökande, som publiceras på karriärsidan på webbplatserna och som också kan hittas här.

Vi använder uppgifter om nuvarande anställda för att fullgöra vårt anställningsavtal eller för att förutse ett anställningsavtal med dig. I vissa sammanhang är vi också skyldiga enligt lag att samla in uppgifter om våra anställda. Vi har också ett legitimt intresse av att använda dina uppgifter för att uppnå effektiv bemanning och personalstyrka.

Hur vi använder och behandlar dina personuppgifter

Förutom de syften som beskrivs ovan kan företaget samla in dina personuppgifter av olika skäl.

Uppgifterna vi samlar in i användnings- eller webbserverloggar hjälper oss att: administrera de webbplatser du besöker; analysera webbplatsanvändning; hjälpa oss med de produkter och tjänster du köper; skydda webbplatserna och deras innehåll från olämplig användning; och förbättra användarens upplevelse.

Vi kan använda dina personuppgifter för våra interna affärsändamål, som till exempel kan inkludera att slutföra en transaktion med dig. Vi kan också använda dessa uppgifter för att kontakta dig av olika andra affärsskäl, till exempel för att:

 • marknadsföra våra produkter och tjänster till dig eller skicka ett nyhetsbrev;
 • ställa in ditt användarkonto;
 • kontakta dig på uppdrag av våra intressebolag eller externa affärspartners om ett erbjudande som kan intressera dig;
 • fråga dig om din erfarenhet av vårt företag, webbplatserna eller våra produkter och tjänster;
 • skydda mot eller identifiera eventuella bedrägliga transaktioner;
 • bestämma effektiviteten av våra annonser;
 • låta dig registrera dig på MiTek University; och
 • administrera Webbplatserna, för att bedöma trafiken till våra webbplatser, för att underhålla och förbättra Webbplatserna och våra tjänster och för att analysera trender i det totala antalet.

Vi kan också använda statistik om Webbplats- och produktanvändning för produktutveckling och förbättringsändamål.

När du lägger ut en annons på vår Webbplats för maskiner som du vill sälja kan vi be dig om kontaktuppgifter (t.ex. namn och e-postadress) så att du kan kontaktas via webbplatsen angående din annons.

Vi drar slutsatser från de personuppgifter vi samlar in och vi använder sådana slutsatser för samma ändamål som de syften för vilka uppgifterna samlades in.

När du använder våra Webbplatser och på annat sätt tillhandahåller oss med personuppgifter godkänner du att vi kommer att använda dessa uppgifter för våra affärs- och juridiska ändamål enligt ovan.

Så delar vi dina personuppgifter

Vi kan tillhandahålla dina personuppgifter till våra intresseföretag och till icke-närstående tredje parter som vi arbetar med för att hjälpa oss med våra interna affärsändamål, såsom leverantörer av e-posttjänster, leverantörer av värdtjänster för plattformar, betalprocessorer, leverantörer, tjänsteleverantörer, konsulter, affärspartners och andra produkt- och tjänsteleverantörer som agerar för vår räkning. Detta kan vara nödvändigt: för att tillhandahålla eller stödja de produkter och tjänster vi erbjuder, för att genomföra vårt avtal med dig, att uppfylla våra juridiska skyldigheter gentemot innehålls- och teknikleverantörer, efter behov i samband med överföring av affärstillgångar, eller som vi anser nödvändigt för att skydda våra rättigheter eller vår egendom. Vi kräver tredje part eller dotterbolag som hanterar eller har tillgång till dina personuppgifter ska använda sådana uppgifter i enlighet med våra åtaganden enligt denna Sekretesspolicy.

Om ett annat företag förvärvar eller planerar att förvärva vårt företag, vår verksamhet eller våra tillgångar kommer vi att dela uppgifter med det företaget, även i förhandlingsfasen.

Vi kan också lämna ut personuppgifter som är nödvändiga för att följa lagen, till exempel för att rätta sig efter en stämning eller annan juridisk process, eller när vi tror i god tro att anser att utlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, undersöka bedrägerier eller svara på en regerings begäran.

Vi kan utlämna vissa uppgifter: Om vi är skyldiga att väcka eller försvara sig mot tvister, eller något föreskrivande förfarande mellan eller relaterat till dig eller oss; eller om vi anser att sådant utlämnande är nödvändigt för att identifiera, kontakta eller väcka åtal mot någon som kan ha brutit mot användarvillkoren för en av våra webbplatser eller som kan orsaka skada på eller stör (med avsikt eller oavsiktligt) våra rättigheter eller egendom, andra Webbplatsanvändare eller någon annan som kan skadas av sådan verksamhet.

I vissa fall kan uppgifter om jobbansökningar samlas in för vår räkning av våra kontrakterade tredjepartsadministratörer som får behandla de uppgifter du tillhandahåller endast för att tillhandahålla tjänster till oss.

Vi kan fråga om du vill att vi ska dela dina uppgifter med andra icke-närstående tredje parter som inte beskrivs någon annanstans i denna policy.

Åtkomst, integritet, val och radering

Om vi samlar in eller använder dina personuppgifter vill vi att dessa uppgifter ska vara tillförlitliga, korrekta, fullständiga, tidsenliga och relevanta för dess avsedda användning. För att uppnå detta ger vi individer möjlighet att få tillgång till deras data och begära datakorrigeringar eller raderingar. I vissa fall kan vi begränsa eller neka din begäran om lagen tillåter eller kräver att vi gör det eller om vi inte på ett tillfredsställande sätt kan verifiera din identitet.

Om du vill komma åt, korrigera, eller begära radering av dina personuppgifter eller ta bort ditt foto från din profil, vänligen logga in på ditt konto eller kontakta oss så som anges i denna Sekretesspolicy.

Åtkomst och integritet

Du kan begära åtkomst till dina personuppgifter genom att kontakta oss enligt denna Sekretesspolicy. I den utsträckning som krävs enligt lag kommer vi på begäran att ge dig rimlig tillgång till de personuppgifter som vi har om dig i ett portabelt format.

Vi ber dig hålla dina personuppgifter uppdaterade och utföra eller tillhandahålla eventuella ändringar i dessa.

Vissa uppgifter om anställda kan uppdateras direkt på Workday.

För att uppdatera dina kundpreferenser för e-postkommunikation för våra produkter, tjänster, nyhetsuppdateringar, bulletiner och rapporter, gå till inställningslänken som finns i all e-postkommunikation.

Om du tror att vi innehar personuppgifter om dig som är, i sitt sammanhang, felaktiga, ofullständiga, icke tidsenlig eller inte relevanta för sin avsedda användning, kan du kontakta oss och begära att vi korrigerar, uppdaterar eller tar bort dessa uppgifter. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder, beroende på sammanhanget, för att korrigera felaktiga eller ofullständiga uppgifter, eller för att radera ej tidsenliga eller irrelevanta uppgifter, efter rimlig demonstration att uppgifterna är felaktiga, ofullständiga, icke tidsenliga eller inte relevanta för dess avsedda användning. I samband med sådana förfrågningar kommer vi att följa rättsliga krav, där så är tillämpligt.

Vi förbehåller oss rätten att: (1) begära och få rimliga uppgifter från dig som bekräftar din identitet; (2) begära och få uppgifter från dig som är nödvändiga för att korrigera eller uppdatera uppgifterna; (3) avvisa och/eller ignorera förfrågningar om vi fastställer att sådana förfrågningar görs upprepade gånger eller på annat sätt saknar god trosgrund; och (4) vidta inga ytterligare åtgärder med avseende på din begäran om du inte rimligen tillhandahåller uppgifterna som beskrivs i (1) eller (2). Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt.

För uppgifter relaterade till personalresurser

Vi kommer att behålla personuppgifter om anställda och sökande så länge det behövs för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal.

Val

I allmänhet måste vi använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig och behandla eventuella transaktioner eller instruktioner. I andra avseenden kan du ha val om hur vi använder dina uppgifter, om vi kommer att kommunicera med dig och, om vi i så fall kommunicerar med dig, i vilken form den kommunikationen ter sig. Du kan motsätta dig vår användning eller utlämning av dina personuppgifter genom att kontakta oss på det sätt som anges i denna policy.

Om du inte vill att vi ska fortsätta använda dina personuppgifter för våra interna affärsändamål eller vill återkalla ditt tidigare samtycke till detta, kan du begära att vi slutar göra det (välja bort det) genom att kontakta oss enligt det som anges i denna policy. . Vi kommer att tillgodose din borttagningsförfrågan där det krävs enligt lag, och i många fall även om det inte krävs enligt lag. Vi kanske inte tillgodoser din begäran om det finns ett behov av fortsatt användning av dina personuppgifter, till exempel om vi enligt lag är tvungna att tillhandahålla dina personuppgifter, eller om vi kräver att dina personuppgifter används för tvister eller utredning, eller för andra juridiska eller affärsmässiga ändamål. Vi kan också behöva behålla uppgifterna vi har samlat in om dig endast för internt bruk, till exempel för statistisk analys och efterlevnad, i den utsträckning som lagen tillåter.

Som en allmän regel skickar vi bara e-postmeddelanden eller textmeddelanden till dig med ditt (anmälda) samtycke. Du kan sluta ta emot e-postmeddelanden från oss genom att följa instruktionerna i samband med sådana meddelanden, inklusive i sidfoten av det e-postmeddelande mottagit, eller genom att kontakta vårt dataskyddsombud på privacyservices@mii.com

I vissa länder, om du är anställd hos en kund och använder våra produkter och/eller tjänster under din anställning, kan vi skicka dig oönskad marknadsföring via e-post om din arbetsgivare har gett sitt samtycke till att du mottar e-postkommunikation från oss, eller om din arbetsgivare har tillåtit oss att kontakta dig direkt och fått ditt samtycke till att motta marknadsföring.

Där det är tillåtet enligt lag kan vi skicka dig oönskade erbjudanden eller produktinformation som vi anser är av intresse för dig. Du kan sluta ta emot reklam från oss genom att kontakta vårt dataskyddsombud enligt anvisningarna i denna Sekretesspolicy. Kampanjpost kan innehålla instruktioner om att välja bort, och du kan också sluta ta emot kampanjpost genom att följa dessa instruktioner.

Du kan också sluta ta emot e-post eller postkommunikation från oss genom att kontakta vårt dataskyddsombud. Ange dina kontaktuppgifter för att göra det möjligt för dataskyddsombudet att identifiera dig och slutföra din begäran. Om du väljer att sluta ta emot reklammeddelanden från oss kommer vi att tillgodose din begäran. Vi kommer dock att fortsätta att skicka produkt- eller tjänstrelaterad kommunikation för att uppfylla vårt avtal med dig.

Radering

Vanligtvis lagrar vi dina personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna policy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag. Eventuell biometrisk eller liknande information som vi samlar in kommer att raderas senast den första årsdagen av det datum då syftet med att samla in identifieraren upphör om inte en annan period krävs enligt lag.

Vissa användare kan ha rätt att begära att vi raderar deras personuppgifter. Alla begäranden om radering måste riktas till dataskyddsombudet. Vi kan också besluta att radera dina uppgifter om vi anser att de är ofullständiga, felaktiga eller för att vår fortsatta användning och lagring strider mot våra skyldigheter gentemot andra individer eller tredje parter. När vi tar bort personuppgifter kommer det att tas bort från vår aktiva databas, men det kan finnas kvar i arkiv där det inte är praktiskt eller möjligt att radera dem. Dessutom kan vi behålla dina personuppgifter efter behov för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och/eller verkställa något av våra avtal.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss.

Vi följer allmänt vedertagna säkerhetsstandarder och tar hänsyn till de relativa riskerna och karaktären hos personuppgifterna för att använda rimliga och lämpliga fysiska, tekniska och administrativa skydd för att skydda mot förlust, missbruk, manipulering och obehörig åtkomst, ändring, förstörelse eller utlämnande, både internt och från utomstående.

Tyvärr finns det med all överföring över Internet alltid en viss risk med att skicka personuppgifter. I händelse av att vi enligt lag är skyldiga att informera dig om en överträdelse gällande dina personuppgifter kan vi meddela dig elektroniskt, skriftligen eller per telefon, om det är tillåtet enligt lag.

Du ansvarar för att dina lösenord och all kontoinformation är hemlig. Tänk på att vi aldrig kommer att be dig om ditt lösenord i ett oönskat telefonsamtal eller e-postmeddelande.

Så kan du kontakta oss

Om du har frågor, funderingar eller önskemål angående vår Sekretesspolicy eller insamling eller användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss på:

Via post till:

Data Privacy Officer
MiTek House
Grazebrook Industrial Park
Peartree Lane
Dudley
West Midlands
DY2 0XW
United Kingdom

Via e-post till: privacyservices@mii.com

Via följande webbsida: https://privacyportal-uk.onetrust.com/webform/b8e7571f-5f8e-40aa-9ba3-bba5557bd7ad/ee4e1358-1592-43e3-83c0-4aa3538655ab

Om du har ett olöst problem gällande sekretess eller personuppgifter som vi inte har behandlat på ett tillfredsställande sätt, vänligen kontakta vår USA.-baserade tredjepartsleverantör av tvistlösningar (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Anställda bör använda följande procedurer:

Om du inte är nöjd med vårt svar och befinner dig i Europeiska unionen kan du ha rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.
Om du har frågor, funderingar eller önskemål angående vår Sekretesspolicy eller insamling eller användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss på:

Hantering av sekretesskydd för personalresursdata

I enlighet med Privacy Shield-principerna är vi engagerade i att se till att din oroa angående dina personuppgifter undersöks och löses snabbt. Av denna anledning har vi utvecklat en process för sekretesshantering. Det är vår avsikt att lösa alla problem relaterade till din integritet och vår integritetspraxis genom denna process.

MiTek uppmuntrar fri och öppen kommunikation mellan anställda, personalresurser och andra ledningsanställda. MiTeks anställda har ett ansvar att rapportera alla frågor som rör dataskydd eller något beteende som de anser är olämplig användning av personuppgifter. De flesta incidenter kan hanteras effektivt med minimal störning om de rapporteras omedelbart. Följande process kommer att gälla för anställdas tvister eller klagomål gällande användningen av personuppgifter:

 • Anställda som har frågor om MiTeks användning av personuppgifter eller ett potentiellt dataintrång bör meddela sin representant. Om en sådan anställd är medlem i ett europeiskt företagsråd eller en union ska den anställde följa den utsedda klagomålsprocessen. Om en anställd anser att det skulle vara olämpligt att diskutera händelsen med handledaren, eller om handledaren är föremål för klagomålet, kan den anställde rapportera sådant beteende/kommentarer till sin personalrepresentant eller någon annan i ledningen. Anställda uppmanas att använda MiTek Open Door Policy. Vi har också Ethics & Compliance Hotline tillgänglig för allvarligare frågor: avgiftsfritt via 800-261-8651 eller via www.brk-hotline.com.
 • Varje ledningsanställd som blir medveten om dataintrång eller klagomål om beteende som kan utgöra olämplig användning av personuppgifter kommer omedelbart att meddela dataskyddsombudet på privacyservices@mii.com. Underlåtenhet att göra det kan leda till disciplinära åtgärder, till och med uppsägning.
 • Alla sökande som anser att han/hon har observerat olämplig användning av personuppgifter eller utsatts för dataintrång bör omedelbart meddela dataskyddsombudet på privacyservices@mii.com. Klagomålet bör vara så specifikt som möjligt och bör i allmänhet innehålla namnen på berörda individer och eventuella vittnen.

Rapporter och klagomål om olämplig användning av personuppgifter kommer att undersökas omgående och på ett objektivt och opartiskt sätt. MiTek kommer att utföra utredningar på ett konfidentiellt sätt, i den mån det är möjligt. Utlämnande av information om sådana ärenden kommer att göras på en ”need-to-know”-basis, i överensstämmelse med de berörda personernas rättigheter och MiTeks skyldighet att utreda. Om MiTek fastställer att olaglig användning av personuppgifter har inträffat, kommer de att vidta omedelbara åtgärder i enlighet med tillämplig lag.

Varje anställd som tror att han/hon blir utsatt för repressalier bör omedelbart kontakta sin personalrepresentant, hans/hennes handledare eller en annan medlem i MiTek-ledningen så att problemet kan granskas snabbt och noggrant. Varje anställd som bedriver olaglig vedergällning är föremål för disciplinära åtgärder, till och med uppsägning.
Förfrågningar från lokala dataskyddsbyråer, företagsråd och amerikanska handelsdepartementet, rapporter och klagomål från lokala dataskyddsbyråer, företagsråd, amerikanska handelsdepartementet eller andra lokala, regionala eller federala myndigheter bör omedelbart riktas till dataskyddsombudet på privacyservices@mii.com.
I båda fallen ovan kommer vi att svara dig inom fyrtiofem (45) dagar från mottagandet av ditt meddelande och vi kommer att göra vårt bästa för att ta itu med dina problem.

Anställda i EU har rätt att kontakta sin lokala dataskyddsmyndighet när lösning genom vår interna process inte kan uppnås, eller när du vill använda oberoende lösningsmekanismer. För att hitta dataskyddsmyndigheten i din jurisdiktion, besök http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index.

Överföring till andra länder

Vi kan lagra och behandla dina personuppgifter i system utanför ditt hemland. Vi kan också överföra dina personuppgifter till länder som kanske inte garanterar samma skyddsnivå för personuppgifter i ditt hemland. Genom att tillhandahålla dina personuppgifter samtycker du till dessa överföringar.

Oavsett överföringar eller var lagring och bearbetning kan ske har vi dock rutiner och kontroller för att skydda personuppgifter, i enlighet med principerna i denna Sekretesspolicy, och så som krävs enligt tillämplig dataskydds-/sekretesslagstiftning.

Vi har en Privacy Shield-sekretesspolicy som gäller vår hantering av personuppgifter om personer som är bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och Schweiz i USA. Den kan hittas här. Om denna Privacy Shield-sekretesspolicy gäller dina personuppgifter så gäller, med avseende på dessa personuppgifter, villkoren i Privacy Shield-sekretesspolicyn över alla motstridiga termer i denna Sekretesspolicy.

Tredjepartsappar och -webbplatser

Observera att våra webbplatser och produkter kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra vars sekretesspraxis skiljer sig från vår. Denna Sekretesspolicy gäller inte några uppgifter som samlas in från dig via sådana länkar eller som du kan tillhandahålla på de webbplatser du når genom att använda dessa länkar. Vi ansvarar inte för innehållet eller sekretesspraxis på webbplatser som är länkade till webbplatserna eller andra webbplatser som inte är designade och utvecklade av oss. Du uppmanas att använda sunt förnuft och granska sekretesspraxis på varje webbplats du väljer att besöka innan du tillhandahåller dina personuppgifter.

Cookies och spårpixlar

Cookies

En ”cookie” är en liten textfil som skickas till din enhet och som används för att lagra begränsad information om din användning av en produkt eller webbplats.

Vi och våra tjänsteleverantörer och pålitliga partner använder cookies och liknande teknik för att förse dig med vissa funktioner, som att möjliggöra åtkomst till säkra inloggningsområden och bespara dig från att behöva ange information i produkt- eller webbplatsformulär. Vi kan också använda cookies eller liknande tekniker för att personifiera vår produkt eller webbplatsens innehåll eller förbättra säkerheten och användarupplevelsen, till exempel för att analysera webbplatsens trafik, till exempel totala besökare på webbplatsens sidor, för att göra förbättringar och för att samla demografisk information om vår användarbas som helhet.

Vi kan använda analysverktyg som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”) eller andra liknande leverantörer. Analytiska verktyg serverar cookies via våra produkter eller webbplatser och samlar aggregerad information om användarnas och besökarnas användning av produkten eller webbplatsen. De insamlade uppgifterna gör det möjligt för oss att förstå aggregerad användar- eller besökaraktivitet och hur vi kan förbättra vårt produkt- eller webbplatserbjudande. Dessa uppgifter samlas in och används endast på en aggregerad basis och används inte för att identifiera någon enskild användare eller besökare.

Vi kan också använda marknadsföringsautomationsverktyg som erbjuds av tredje part (specifik företagsinformation kan lämnas ut på begäran). Dessa företag serverar cookies för att profilera en användares eller besökares intressen och aktivitet. Vi använder data som samlas in genom dessa cookies för att tjäna användare eller besökare med information, nya artiklar och reklam anpassad efter deras specifika behov och krav.

Du kan kontrollera användningen av cookies på enskild webbläsarnivå, men om du väljer att inaktivera cookies kan det begränsa din användning av vissa funktioner eller funktioner på våra webbplatser eller tjänster. För att hantera Flash-cookies, klicka här.

Genom att använda våra produkter och webbplatser godkänner du att vi kan placera dessa typer av cookies på din enhet.

Vi känner för närvarande inte igen automatiska webbläsarsignaler angående spårningsmekanismer, som kan innehålla instruktioner om ”Spåra inte”.

Spårpixlar

Vår e-post- och reklamkommunikation till kunder och andra tredje parter kan också innehålla ”Clear Image”-gif för att spåra resultaten av en e-postkampanj.

Du har rätt att vägra eller inaktivera cookies och spårpixlar som serveras via våra produkter eller webbplats, men om du väljer att göra det kan vissa funktioner bli otillgängliga för dig.

Du kan inaktivera gifs i ett e-postmeddelande och besöka din e-postklients hjälpmeny för mer information. Du kan också inaktivera gifs i dina webbläsarinställningar. Eftersom sättet att göra detta varierar från webbläsare till webbläsare rekommenderar vi att du besöker webbläsarens hjälpmeny för mer information.

Observera att om du inte ställer in din webbläsare och e-postinställningar för att inaktivera cookies och spårpixlar kommer du att indikera ditt samtycke till att ta emot dem.

Välja bort annonsering

Välja bort annonsering

Vi samarbetar med en eller flera tredje parter för att visa annonser på våra webbplatser och hantera vår annonsering på andra webbplatser. Våra tredjepartspartners kan använda cookies eller liknande tekniker för att tillhandahålla annonser till kunder och andra tredjepartsannonser baserat på dina surfaktiviteter och intressen. Om du vill välja bort intressebaserad reklam kan du göra det med avseende på vissa företag genom att klicka här (om du befinner dig i Europeiska unionen, klicka här).

Du kan lära dig mer om hur du väljer bort personliga annonser i denna webbläsare eller enhet från annonsörer som är medlemmar i Network Advertising Initiative eller som prenumererar på Digital Advertising Alliances självreglerande principer för beteendeannonsering online genom att besöka alternativet för att välja bort annonser för var och en av dessa organisationer.

Länkar till dessa webbplatser finns här:

Network Advertising Initiative: Välja bort i webbläsare: https://www.networkadvertising.org/choices/

Digital Advertising Alliance: Välja bort i webbläsare: https://www.aboutads.info/choices/

Både Network Advertising Initiative och Digital Advertising Alliance: Välja bort i app: https://youradchoices.com/appchoices

Din mobila enhet kan innehålla en funktion (”Begränsa annonsspårning” på iOS eller ”Välj bort intressebaserade annonser” på Android) som låter dig välja bort att vissa uppgifter samlas in via appar som används för intressebaserade reklamändamål, eller meddela intressebaserade reklamföretag att du inte vill spåras. När du väljer bort personlig annonsering kan du fortsätta se onlineannonsering på tjänsterna eller våra annonser på andra webbplatser.

Delgivande i Kalifornien

Detta avsnitt gäller personuppgifter för invånare i Kalifornien (USA) enligt Kaliforniens lag, inklusive California Consumer Privacy Act (“CCPA”).

Ändringar av policyn

Vi kan uppdatera denna Sekretesspolicy för att återspegla förändringar i vår informationspraxis, teknik och tillämplig lag. Om vi gör några väsentliga ändringar kommer vi att försöka meddela dig på ett meningsfullt sätt, till exempel meddelande under en rimlig tid bredvid länken ”sekretesspolicy” på vår hemsida när ändringen träder i kraft. Alla tidigare versioner är ogiltiga. Oavsett, uppmuntrar vi dig att regelbundet granska den här sidan för den senaste informationen om vår sekretesspraxis.

Bilaga A: Delgivande om informationsdelning i Kalifornien

California Civil Code 1798.115(c), 1798.130(a)(5)(c), 1798.130(c), and 1798.140 anger att företag ska meddela om följande kategorier av uppgifter samlas in, överförs mot vederlag eller överförs för en organisations ”affärsändamål” som den termen definieras i Kaliforniens lag (eller samlades in eller överfördes under de senaste 12 månaderna). Vi ”säljer” inte dina personuppgifter. Observera att även om en kategori är markerad, betyder det inte nödvändigtvis att vi har uppgifter om dig i den kategorin. Till exempel, medan vi överför bankkontonummer i vårt affärssyfte när vi betalar våra anställda (t.ex. direktinsättning) samlar vi inte in eller överför bankkontonummer för personer som skickar frågor på webbplatsens ”kontakta oss” -sida.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in Till vem vi lämnar ut personuppgifter för ett affärssyfte
Identifierare – detta kan inkludera riktigt namn, alias, postadress, unik personlig identifierare, online-identifierare, e-postadress, kontonamn, personnummer, körkortnummer, passnummer eller andra liknande identifierare. • Annonsnätverk
Anslutna företag eller dotterbolag
Affärspartner
• Dataanalysleverantörer
• Datamäklare
• Regeringsenheter, efter behov för att följa lag eller förhindra olaglig verksamhet
Internetleverantörer
• Gemensamma marknadsföringspartners
Operativsystem och plattformar
Andra tjänsteleverantörer
Betalningsföretag och finansinstitut
Organisationer för professionella tjänster, detta kan inkludera revisorer och advokatbyråer
• Sociala nätverk
Ytterligare kategorier av personuppgifter som beskrivs i California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e) – detta kan inkludera signatur, fysiska egenskaper eller beskrivning, statligt identifikationskortsnummer, försäkringsnummer, utbildning, bankkontonummer, kreditkortsnummer, betalkortsnummer och annan ekonomisk information, medicinsk information och sjukförsäkringsinformation.
Kännetecken för skyddade klassificeringar – detta kan inkludera ålder, kön, ras, etnicitet, fysiskt eller mentalt handikapp osv.
Kommersiell information – detta kan inkludera information om produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller beaktats, eller andra inköps- eller konsumtionshistorik eller tendenser.
Biometrisk information
Internet eller andra uppgifter om elektronisk nätverksaktivitet – detta kan inkludera webbhistorik, sökhistorik och information om en individs interaktion med en webbplats, applikation eller annons.
Geolokaliseringsdata
Ljud, elektroniska, visuella, termiska, olfaktoriska eller liknande uppgifter
Professionell eller anställningsrelaterad information
Slutsatser från någon av uppgifterna som anges ovan