No builders ID provided

VERKTYG

Kör/Paus och Stop/Återställ använder du för att visa en demonstration på takstolsutläggning (observera att utläggsordningen inte kan ses som en byggbeskrivning, följ alltid gällande underlag för ditt specifika projekt).

Helskärm – Visa 3D-modellen i helskärmsläge.

Ta bild – Kameraikonen använder du för att spara ner en bild på din 3D-modell till din enhet. Den kan vara användbar då du vill förtydliga en specifik detalj i din kommunikation med andra parter.

NAVIGERA PÅ DATOR

Zooma – Använd musens skrollhjul för att zooma in (skrolla framåt) och ut (skrolla bakåt). Vill du zooma in på en specifik detalj så dubbelklickar du på detaljen innan du skrollar för att låsa fokus.

Rotera – Håll nere vänster musknapp och dra markören för att rotera 3D-modellen.

Panorera – För att panorera i vyn kan du hålla nere skrollhjulet alternativt höger musknapp samtidigt som du rör markören, alternativt håller du nere Ctrl på tangentbordet och vänster musknapp samtidigt som du rör markören över modellen.

NAVIGERA PÅ MOBIL OCH LÄSPLATTA

Använd din enhets standardfunktioner för att zooma och rotera i bild. Till exempel för två fingrar ifrån varandra för att zooma in, nyp ihop för att zooma ut och dubbelklicka med ett finger för att låsa fokus. Håll ett finger på modellen och dra för att rotera.