Om Posi-Joist

Posi-Joist kombinerar lättheten hos virke med Posi-ståldiagonalernas styrka för att skapa ett effektivt golvsystem. Posi-Joist har ett bra vikt-till-spännviddsförhållande jämfört med många andra typer av bjälklag och det öppna bjälklaget innebär att det inte behöver göras hål för genomföring av t.ex. ventilation, el och VA. Det ger en stor frihet vid design och dimensionering av många olika lösningar för golv i bostäder, industrier eller kommersiella projekt.

Ekonomi

Posi-Joist-systemets möjlighet att anpassa höjden för att anpassa mot längre spännvidder tillsammans med det öppna bjälklaget medför flera viktiga kostnadsfördelar. Installation av rör och andra system som ska dras genom bjälklaget blir enklare och reducerar arbetstiden på byggplatsen.

Posi-balkarna fabrikstillverkas av MiTeks kunder i en kontrollerad miljö under tak där fukt och temperatur kan kontrolleras med garanterad kvalitet som följd. Leverans sker med måttanpassade element, färdiga för snabb montering och uppställning på plats.

Prestanda

Den breda förankringsytan gör golvläggningen enkel medan det öppna bjälklaget medför ytterligare fördelar med åtkomliga utrymmen för systeminstallationer som till exempel rörläggning, ventilation, el och värme. Det innebär ett enklare och snabbare monteringsarbete som i sin tur sparar pengar.

Flexibilitet

Flexibiliteten och friheten att kunna ändra utseendet utifrån förhållanden är en grundläggande del av Posi-Joist-konceptet. Höjd, längd och bredd kan alla justeras redan i fabrik beroende på tillämpning, behov och prestanda. Dessutom finns olika upphängnings- och monteringslösningar att välja från för att tillgodogöra specifika villkor beroende på projekt, material, byggtekniker, miljöer, m.m.