Vi utvecklar vår första (DOS-baserade) version av TrussCon till vår avdelning för takstolsberäkningar.