Webbsäkerhet och cookies

Din integritet är viktig för MiTek Holding Inc. och vi gör stora ansträngningar för att skydda den. Denna sekretesspolicy gäller för insamling av personuppgifter via programvara, webbplatser, evenemang och vissa mobila applikationer som handhas av MiTek Holding Inc. eller dess dotterbolag.

Våra produkter och/eller webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser som underhålls av andra, eller av andra delar av MiTek Holding Inc. Denna sekretesspolicy återspeglar inte sekretesspraxis för dessa produkter och webbplatser.

Du kan även ladda ner vår policy som pdf här

Vilka personuppgifter samlas in och hur?

Vi samlar information om individer, användare och professionella på olika sätt, inklusive men inte begränsat till: direkt från individerna (till exempel när du beställer en produkt, registrerar ett konto eller registrerar dig för ett nyhetsbrev), från din arbetsgivare, allmänt tillgänglig information, och genom cookies och/eller liknande teknik.

Vi delar inte några av de uppgifter du lämnar med några andra, om vi inte anger detta i denna sekretesspolicy, eller när vi i god tro anser att lagen kräver det.

Hur skyddas mina personuppgifter?

Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk eller obehörig åtkomst, utlämnande, ändring eller förstörelse av de personuppgifter som du eller din arbetsgivare ger oss.

MiTek Holding Inc. efterlever EU:s Allmänna dataskyddsförordning (GDPR), lagstiftningen och branschens bästa praxis när det gäller säkerheten kring personuppgifter.

Om du befinner dig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EEA”) eller i ett land med lagar kring skydd av personuppgifter/integritet, kan vi överföra dina personuppgifter till länder som kanske inte garanterar samma skyddsnivå för personuppgifter som den där du bor. Genom att lämna din information samtycker du till dessa överföringar. MiTek Holding Inc. uppfyller GDPR:s krav för dataöverföringsaktiviteter.

Vem har åtkomst till personuppgifterna?

Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller leasa adresslistor eller annan kundinformation till andra, och vi kommer inte att göra dina personuppgifter tillgängliga för några icke anslutna parter, förutom våra godkända agenter, leverantörer och entreprenörer eller som det annars beskrivs i denna sekretesspolicy.

Vi är beroende av några av våra dotterbolag för stöd av de produkter och tjänster vi erbjuder, och vi delar några av våra backofficefunktioner med andra MiTek Holding Inc. – företag, i enlighet med EU:s GDPR-förordningar.

Vi kommer inte att lämna ut några personuppgifter eller information om din användning av våra produkter, webbplatser eller mobila applikationer till icke-anslutna tredje parter, förutom för att förbättra produktupplevelsen, serviceavtalet mellan oss och din arbetsgivare, för att tillämpa användarvillkoren, för att uppfylla våra skyldigheter gentemot innehålls- och teknikleverantörer, eller för vad som krävs enligt lag.

Hur kan du korrigera, ändra eller radera dina personuppgifter eller uppdatera dina preferenser?

Du kan ändra, uppdatera eller ta bort din information när som helst genom att kontakta oss via post:

MiTek Industries AB
Stoerydsvägen 7
573 42 Tranås
Sweden

Eller via e-post på:
info@mitekab.se

Eller via telefon:
+46 (0) 140 38 50 50

Fullständig sekretesspolicy

Vilka personuppgifter samlar MiTek Holding Inc. och hur använder vi dem?

Vi samlar information om individer, användare och professionella på olika sätt, inklusive men inte begränsat till: direkt från individerna (till exempel när du beställer en produkt, registrerar ett konto eller registrerar dig för ett nyhetsbrev), från din arbetsgivare, allmänt tillgänglig information, och genom cookies och/eller liknande teknik. 3 | Sida

Inlämnad användarinformation

När du registrerar dig för våra tjänster – direkt eller via din arbetsgivare, eller beställer produkter via våra webbplatser eller direkt med oss – ber vi dig att lämna vissa personuppgifter, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress och/eller vissa ytterligare informationskategorier som följer av användningen av våra produkter, webbplatser och tjänster, såsom programvaruutbildning, marknadsföringskommunikation. Vi kan behålla denna information i en CRM-databas för framtida referens, efter behov.

Marknadsföring

Vi kan använda viss information som du tillhandahåller för att erbjuda dig produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig eller för att skicka vårt kvartalsvisa nyhetsbrev. Om du inte vill få sådana erbjudanden eller kontaktas direkt kan du välja bort (avprenumerera) enligt beskrivningen nedan.

För att uppdatera dina inställningar för e-postkommunikation om våra produkter, tjänster, nyheter, bulletiner och rapporter, vänligen gå till länken för preferenscenter som finns i varje specifik e-postkommunikation.

Annars se avsnittet nedan om ”Hur kan jag korrigera, ändra eller radera mina personuppgifter eller uppdatera mina preferenser?”

Om du kontaktar oss för kundsupport kan du bli ombedd att tillhandahålla information om din dator eller om de problem du försöker lösa. Denna information är nödvändig för att hjälpa oss besvara dina frågor.

Användnings- och webbserverloggar

När du besöker våra webbplatser kan vi spåra information om din användning och/eller ditt besök och lagra denna information i användar- eller webbserverloggar, vilka är register över aktiviteterna på våra webbplatser. Våra servrar registrerar automatiskt och sparar informationen elektroniskt. Några exempel på den information vi kan samla in omfattar:

  • Din unika IP-adress
  • Namnet på din unika Internetleverantör
  • Staden, staten och det land där du har åtkomst till vår hemsida
  • Den typ av webbläsare eller dator du använder
  • Antalet länkar du klickar på webbplatsen
  • Datum och tid för ditt besök
  • Webbsidan från vilken du kom till vår webbplats
  • Sidorna du visade på webbplatsen
  • Vissa sökningar/frågor som du utfört via vår(a) produkt(er) och/eller webbplats(er)

Informationen som vi samlar in i användar- eller webbserverloggar hjälper oss att administrera produkten och webbplatsen, analysera användningen, skydda produkten och/eller webbplatsen och dess innehåll från olämplig användning och förbättra användarupplevelsen.

Cookies

För att kunna erbjuda och tillhandahålla en anpassad och personlig service via våra produkter och webbplatser kan vi använda cookies (kakor) för att lagra och hjälpa till att spåra information om dig.

En cookie är en liten textfil som skickas till din enhet som vi använder för att lagra begränsad information om din användning av produkten eller webbplatsen. Vi använder cookies för att ge dig viss funktionalitet (till exempel för att möjliggöra åtkomst till säkra inloggningsområden och för att göra så att du inte behöver skriva in information till produkt- eller webbformulär varje gång) och för att personifiera vårt produkt- eller webbplatsinnehåll. Utan cookies skulle denna funktionalitet inte vara tillgänglig.

Genom att använda våra produkter och webbplatser accepterar du att vi kan placera dessa typer av cookies på din enhet.

Tredjepartstjänster

Vi kan även använda analysverktyg som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”) eller andra liknande leverantörer. Analysverktyg lämnar cookies via våra produkter eller webbplatser och samlar in aggregerad data på anonymiserad basis om användare och besökares användning av produkten eller webbplatsen. Den insamlade datan gör det möjligt för oss att förstå aggregerade användar- eller besökaraktiviteter och hur vi kan förbättra vårt produkt- eller webbplatsutbud. Dessa data samlas in och används endast på anonymiserad, aggregerad basis och gör det inte möjligt för någon användare eller besökare att personligen identifieras.

Dessutom kan vi använda verktyg för automatiserad marknadsföring (specifik företagsinformation kan tillhandahållas på begäran). Dessa företag lämnar cookies för att profilera användares eller besökares intressen och aktiviteter. Vi använder data som samlats in via dessa cookies för att betjäna användare eller besökare med information, nya artiklar och reklam anpassad efter deras specifika behov och önskemål. Dessa uppgifter samlas in på anonymiserad basis, förutom där användare eller besökare tidigare har registrerat sig för att få marknadsföringskommunikation från oss eller senare väljer att göra detta. Om så är fallet kan inställda cookies göra det möjligt för oss att identifiera användaren eller besökaren. Där besökare har registrerat sig för att få marknadsföringskommunikation från oss använder vi de verktyg som tillhandahålls av dessa företag för att skicka riktad e-postmarknadsföring och spåra effektiviteten av våra e-postkampanjer, bland annat genom att använda transparenta gif-bilder i e-post.

Du har rätt att avvisa eller inaktivera cookies som lämnas via våra produkter eller webbsida, men om du väljer att göra detta kan vissa funktioner bli oåtkomliga för dig. Det sätt som du gör detta på varierar från webbläsare till webbläsare, vi rekommenderar att du går till din webbläsares hjälpmeny för mer information.

Våra e-post- och marknadsföringsmeddelanden kan också innehålla transparenta gifbilder för att spåra resultatet av en e-postkampanj. För att stänga av gif-bilder kan du göra det i själva e-postmeddelandet, eller besöka din e-postklients hjälpmeny.

Vi respekterar din rätt att välja om du vill acceptera cookies eller transparenta gifbilder.

Observera att om du inte anger i inställningarna för din webbläsare och e-post att cookies och transparenta gifbilder ska inaktiveras har du angett ditt samtycke till att ta emot dem.

Hur skyddar MiTek Holding Inc. de personuppgifter som de samlar in?

Vi har implementerat vissa lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig förlust och från obehörig åtkomst, användning eller utlämnande. Till exempel är vissa av våra produkter och/eller webbplatser skyddade med hjälp av SSL-teknik (Secure Sockets Layer). Vi lagrar även informationen om dig i ett datacenter med begränsad åtkomst och lämplig övervakning, och vi använder en rad tekniska säkerhetsåtgärder för att säkra din data. Dessutom använder vi oss av intrångsdetektering och mjukvara för virusskydd.

Observera också att vi kan lagra och behandla dina personuppgifter i system som ligger utanför ditt hemland. Oavsett var lagring och bearbetning kan ske vidtar vi dock lämpliga åtgärder för att säkerställa att din information är skyddad, i enlighet med principerna i denna policy och i enlighet med vad som krävs enligt lagstiftning om personskydd/sekretess.

Överföring av personuppgifter till andra länder

Om du befinner dig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EEA”) eller i ett land med lagar kring skydd av personuppgifter/integritet, kan vi överföra dina personuppgifter till länder som kanske garanterar samma skyddsnivå för personuppgifter som den där du bor. Genom att lämna din information samtycker du till dessa överföringar. MiTek Holding Inc. överför endast personuppgifter i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla ovan angivna syfte.

Mottagare av data är andra företag i MiTek Holding Inc.-koncernen och tredjepartsleverantörer.

Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för alla personuppgifter, med de standarder som fastställs inom EES som minsta krav. Oavsett var du bor ska dina uppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i denna sekretesspolicy.

Vem har åtkomst till personuppgifterna?

Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller leasa adresslistor eller annan kundinformation till andra, och vi kommer inte att göra dina personuppgifter tillgängliga för några icke anslutna parter, förutom i följande fall:

När data samlas in från allmänt tillgängliga domäner, inklusive men inte begränsat till webbplatser, företagskataloger, företagsregistratorer, offentligt tillgängliga myndigherslistor, sökmotorer och liknande teknik.

Till agenter och/eller entreprenörer som kan använda den på vårt uppdrag eller i samband med deras relation till oss (till exempel kan vi använda en tredje part för att hjälpa oss med kampanjer).

Enligt lag, i fråga om allmän säkerhet eller policy, vid behov i samband med överlåtelse av våra affärstillgångar (till exempel om vi förvärvas av ett annat bolag eller om vi likvideras under ett konkursförfarande) eller om vi i god tro anser att delning av data är nödvändigt för att skydda våra rättigheter eller egendom.

Vi är även beroende av några av våra dotterbolag för stöd av de produkter och tjänster vi erbjuder, och vi delar några av våra backofficefunktioner med andra MiTek Holding Inc.-företag. Våra dotterbolag är alla skyldiga att bevara personuppgifters sekretess gällande allt de kan ha åtkomst till enligt denna policy.

Vi kommer inte lämna ut någon information om din användning till icke-associerade tredje parter, förutom vad som är nödvändigt för att förbättra produktupplevelsen, uppfylla serviceavtalet mellan oss och din arbetsgivare, serva kontot, för samarbete mellan MiTek Holding Inc.-produkter, för att tillämpa användarvillkoren, för att uppfylla våra skyldigheter gentemot innehålls- och teknikleverantörer, eller enligt lag.

Vi kan också använda statistik över användning för produktutvecklings- och förbättringsändamål.

Din åtkomst till vissa av våra produkter, tjänster och innehåll kan vara lösenordsskyddad. Vi rekommenderar att du avstår från att avslöja ditt användarnamn och lösenord till någon. Vi rekommenderar också att du loggar ut från din produkt, ditt konto eller din tjänst i slutet av varje session. Du kan också behöva stänga din produktterminal eller ditt webbläsarfönster när du har avslutat ditt arbete, särskilt om du delar en dator med någon annan eller om du använder en dator på en allmän plats.

Hur kan jag korrigera, ändra eller radera mina personuppgifter eller uppdatera mina preferenser?

Du kan ändra, uppdatera eller ta bort dina personuppgifter när du vill, kontakta ditt kundcenter för hjälp.

För att uppdatera dina inställningar för e-postkommunikation om våra produkter, tjänster, nyheter, bulletiner och rapporter, kontakta ditt kundcenter för hjälp.

Om du använder våra produkter och/eller tjänster i vissa länder under din anställning kommer MiTek Holding Inc. bara att skicka dig oönskad marknadsföring via e-post om din arbetsgivare har gett sitt samtycke till att du ska ta emot e-postkommunikation från MiTek Holding Inc. eller om din arbetsgivare har tillåtit MiTek Holding Inc. att kontakta dig direkt och få ditt samtycke till att erhålla marknadsföring.

Frågor?

Om du vill se de uppgifter som MiTek Holding Inc. har lagrat om dig eller om du har några frågor eller känner oro relaterad till denna policy och/eller vår praxis, eller har ett klagomål eller vill lösa en tvist, vänligen e-posta eller skriv ett brev till adressen ovan.

Ändringar av sekretesspolicy

Om MiTek Holding Inc:s informationspraxis förändras på ett väsentligt sätt kommer vi att publicera dessa policyändringar här. MiTek Holding Inc. förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst genom att publicera en uppdaterad version här. Alla tidigare versioner blir då ogiltiga.

Denna webbsäkerhetspolicy uppdaterades den 2018-05-25